بررسی مسائل و مشکلات کمبود آب 5 روستای شهرستان میاندوآب

1

در جلسه ای با حضور معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، مسائل و مشکلات کمبود آب شرب 5 روستای این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که مدیر امور آب و فاضلاب میاندوآب نیز حضور داشت، مشکلات مربوط به کمبود آب شرب روستاهای فسندوز، فیروز آباد، اسلام آباد قره قوزلو، کرد کندی و مراد خانلو مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این جلسه مقرر شد مخزن یک هزار متر مکعبی که عملیات خط انتقال آن نیز به اتمام رسیده است ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت آينده راه اندازی و وارد مدار بهره بردرای شود.

تصاویر