بازدید معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای اسلامی وزیر نیرو از خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی در مرز تمرچین