عناوین ویژه

تکریم و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه همزمان با مراسم تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت کشور، از رزمندگان و ایثارگران بازنشسته امور آب و فاضلاب ارومیه نیز تجلیل شد.

88

رفع قطعی آب در 8 روستای شهرستان شوط مدیر امور آب و فاضلاب شوط از رفع قطع آب در هشت روستای این شهرستان خبر داد.

7777

17 پروژه تحقیقاتی در حال اجرا در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از در دست اجرا بودن 17 پروژه تحقیقاتی در این شرکت خبر داد.

8

اصلاح 500 متر شبكه آبرساني روستاي پيركندي شهرستان خوي رئيس اداره توسعه و نوسازي شركت آب و فاضلاب خوي از اصلاح 500 متر از شبكه آبرساني روستاي پيركندي این شهرستان خبر داد.

1

شناسايي و جمع‌آوري 11 رشته انشعاب آب غيرمجاز در فيرورق رئيس اداره آب و فاضلاب فيرورق از شناسايي و جمع‌آوري 11 رشته انشعاب آب غيرمجاز در این شهر خبر داد.

8

برگزیده ها

88

چهارشنبه, 1399/07/02 - 13:40 تکریم و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه همزمان با مراسم تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت کشور، از رزمندگان و ایثارگران بازنشسته امور آب و فاضلاب ارومیه نیز تجلیل شد.

7777

چهارشنبه, 1399/07/02 - 13:31 رفع قطعی آب در 8 روستای شهرستان شوط مدیر امور آب و فاضلاب شوط از رفع قطع آب در هشت روستای این شهرستان خبر داد.

8

سه شنبه, 1399/07/01 - 13:55 17 پروژه تحقیقاتی در حال اجرا در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از در دست اجرا بودن 17 پروژه تحقیقاتی در این شرکت خبر داد.

1

دوشنبه, 1399/06/31 - 13:07 اصلاح 500 متر شبكه آبرساني روستاي پيركندي شهرستان خوي رئيس اداره توسعه و نوسازي شركت آب و فاضلاب خوي از اصلاح 500 متر از شبكه آبرساني روستاي پيركندي این شهرستان خبر داد.

8

دوشنبه, 1399/06/31 - 13:05 شناسايي و جمع‌آوري 11 رشته انشعاب آب غيرمجاز در فيرورق رئيس اداره آب و فاضلاب فيرورق از شناسايي و جمع‌آوري 11 رشته انشعاب آب غيرمجاز در این شهر خبر داد.

1

یکشنبه, 1399/06/30 - 13:49 آغاز بهره برداری از طرح های آبرسانی به 19 روستای استان آذربایجان غربی طرح های آبرسانی به 19 روستای آذربایجان غربی، همزمان با 20 استان کشور و در ارتباط ویدئوکنفرانس با وزیر نیرو، به بهره برداری رسیدند.