تاکید بر تسریع در اجرای طرح های آب و فاضلاب در آذربایجان غربی

1

در دیدار مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با استاندار آذربایجان غربی بر سرعت گرفتن اجرای پروژه های آب و فاضلاب استان تاکید شد.

در دیدار هاشم امینی با محمدصادق معتمدیان مقرر شد در قالب تامین اعتبار و سرعت گرفتن پروژه ها و همچنین بررسی مجدد برخی از طرح های استان تصمیمات لازم اتخاذ شد.   

تصاویر