مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی عنوان کرد:

بررسی وضعیت کلی طرح های آب و فاضلاب استان، از اهداف سفر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به آذربایجان غربی

1

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی هدف از سفر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به آذربایجان غربی را بررسی وضعیت کلی طرح ها و پروژه های تامین آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب شهرها و روستاهای استان عنوان کرد.

محمداشرفی با اعلام اینکه هاشم امینی جهت بررسی و بازدید از برخی پروژه های آب و فاضلاب شهری و روستایی به استان آذربایجان غربی سفر می کند افزود: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این سفر با استاندار آذربایجان غربی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.
وی افزود: همچنین در این سفر عملکرد و فعالیت های شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی درجلسه  شورای معاونین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 

تصاویر