برگزاری جلسه بررسی عملکرد دفتر بهره‌برداری از سامانه‌های فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1

باهدف بررسی عملکرد دفتر بهره‌برداری از تصفیه خانه‌ها و شبکه‌های فاضلاب، جلسه بررسی عملکرد دفتر بهره برداری از سامانه های فاضلاب برگزار شد.

در این جلسه که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور مسئولین ذی‌ربط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عوامل معاونت بهره‌برداری و توسعه فاضلاب تشکیل و پس از ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ در خصوص روش‌های ارتقای کمی و کیفی خدمات بهره‌برداری از سامانه‌های فاضلاب بحث و تبادل نظر شد.

احیا جاهدی معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این جلسه با تاکید بر افزایش درآمد و کاهش هزینه ‌های بهره‌برداری، به لحاظ تاریخچه بهره‌برداری از تصفیه خانه‌های فاضلاب تعمیرات اساسی و همچنین بازسازی و نوسازی بخشی از تجهیزات مکانیکی تصفیه‌خانه‌ها برای تامین حداقل پارامترهای کیفی پساب و افزایش ظرفیت تصفیه خانه‌ها را ضروری دانسته و خواستار مساعدت از معاون مالی پشتیبانی شرکت جهت پرداخت های ضروری تعمیرات مذکور شد.

تصاویر