بررسی آخرین وضعیت پروژه های آبرسانی در شهرستان سردشت

1

در جلسه ای با حضور سرپرست امور آب و فاضلاب سردشت، آخرین وضعیت پروژه های آبرسانی در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه به منظور رسیدگی به مشکلات و بررسی و راهبری پروژه ها برگزار و در آن موارد و بخش های اجرایی و بهره برداری مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین در بازدید سرپرست امور آب و فاضلاب سردشت و رییس شورای اسلامی شهر نلاس از پروژه حفر چاه و احداث مخزن یک هزار متر مکعبی و خطوط انتقال این شهر، روند اجرایی این پروژه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این بازدید به منظور جذب اعتبارات عمرانی و رفع مشکلات کمبود آب در مواقع بحرانی و پیک مصرف آب در شهر نلاس انجام و بر تعامل و همکاری برای اتمام به موقع آن تاکید شد.

تصاویر