انتصاب سخنگوی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب شد.

.

با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، وحید مینایی بعنوان مشاور مدیرعامل، عضو شورای مدیران و سخنگوی شرکت منصوب شد.

در ابلاغیه علیرضا رضوی خطاب به وحید مینایی آمده است با توجه به نامه شماره 70131/98/24 مورخ 07/10/98 استانداری محترم آذربایجان غربی، بو موجب این ابلاغ بعنوان مشاور مدیرعامل، عضو شورای مدیران و سخنگوی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب میشوید تا زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف قانونی محوله موفق و موید باشید.

تصاویر