انتصاب سرپرست جدید روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

انتصاب سرپرست جدید روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

انتصاب سرپرست جدید روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

با حکم رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، سرپرست جدید روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت منصوب شد.

براساس این حکم، وحید مینایی مهر با حفظ پست سازمانی، بعنوان سرپرست روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب شد.
درحکم انتصاب علیرضا رضوی خطاب به وحید مینایی مهر آمده است: با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به پاس زحمات و تلاش های صادقانه تان، شما را بعنوان سرپرست روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به الطاف لایزال الهی و با بکارگیری تجارب گذشته و نیز استفاده از توان پرسنل مجرب آن دفتر، نسبت به پیشبرد اهداف عالیه شرکت زیرسایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.
خاطر نشان می سازد؛ وحید مینایی مهر دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل بوده و پیش از این مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی را بر عهده داشت.
کارنامه درخشان و موفق در حوزه روابط عمومی، در سایه فعالیت چندین ساله در حوزه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه بوده که کسب چندین دوره عنوان روابط عمومی برتر وزارت نیرو و مقام های استانی نیز در سایه این توانمندی ها حاصل شده است.

تصاویر