بازدید سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی از ادرات آب و فاضلاب «سرو» و «نوشین شهر»

01

با هدف بررسی وضعیت اداری و ارائه خدمات به مردم، سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از ادرات آب و فاضلاب «سرو»و «نوشین شهر» بازدید کرد.

اکبر ستاری در این بازدیدها با حضور در بخش های مختلف اداری و دیدار با کارکنان، پس از استماع مشکلات مطرح شده، بر رفع نواقص و موانع خدمات رسانی تاکید کرد.
در این بازدیدها که کارشناس امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز حضور داشت، مقرر گردید برای انجام فریضه نماز جماعت در محیط اداری، محلی برای این امر در اداره آب و فاضلاب سرو، تجهیز و راه اندازی شود.
 

 

تصاویر