مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه:

ارتقاء خط انتقال آب، به طول ۵۰ متر در ابتدای خیابان رسالت ارومیه

1

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه گفت: با هدف خدمات رسانی مطلوب به مشترکان آب شرب شهر ارومیه، خط انتقال آب به طول ۵۰ متر در ابتدای خیابان رسالت این شهر ارتقا می‌یابد.

سعید پاشازاده اظهار داشت: با توجه به اینکه آب‌دهی چاه‌های ریحان آباد کاهش یافته و محدوده آن نیز همه ساله گسترش می یابد، آب مناطق دیگاله، صمدزاده، کمال آباد، شیخ شلتوت و بنی هاشم با افت فشار مواجه می‌شود‌.

وی افزود: از این رو با هدف خدمات رسانی مطلوب به مشترکان آب در این مناطق، با برنامه ریزی های انجام شده و با ایجاد تغییراتی در خط انتقال آب، بخشی از آب شرب مورد نیاز این مناطق از طریق تصفیه خانه تامین خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه تصریح کرد: به همین دلیل در محدوده خیابان رسالت ارومیه، عملیات ارتقاء خط انتقال آب به طول ۵۰ متر از خط ۶۰۰ چدنی در حال اجرا است.

تصاویر