با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام شد؛

بررسی روند اجرایی مدول دوم تصفیه خانه آب شرب شهر ارومیه

1

در بازدیدمدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از مدول دوم تصفیه خانه آب شرب شهر ارومیه، روند اجرایی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

هاشم امینی در این بازدید با حضور در بخش های مختلف این تصفیه خانه بررفع سریع برخی مشکلات اجرایی و اعتباری آن تاکید کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت تامین آب شرب بهداشتی مردم استان آذربایجان غربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: تاکید وزیر نیرو نیز براین است که یک بررسی در خصوص وضعیت آب شرب و بهداشتی خصوصا در ایام پیک مصرف تابستان انجام پذیرد.

وی گفت: در بازدید از تاسیسات درحال توسعه و در حال بهره برداری استان نیز تصمیمات مهمی در این رابطه اتخاذ شد تا در اسرع وقت ظرفیت تامین آب استان را با رعایت استانداردهای کمی و کیفی تامین کنیم.

وی در خصوص اجرای پروژه های جهادآبرسانی نیز اظهار داشت: این پروژه ها جزو اولویت های دولت سیزدهم بوده که در این راستا در اقصی نقاط استان این پروژه ها در حال اجرا است.

شایان ذکر است عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه آب شرب ارومیه با ظرفیت یک هزار و 50 لیتر در ثانیه از سال 1397 آغاز و با 60درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بهره برداری از آن آغاز شود.

تصاویر