مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

شرکت های آب و فاضلاب دستگاه تخصصی و دنیای دانش، تخصص و اطلاعات هستند

1

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: شرکت های آب و فاضلاب در کنار تولید و تامین آب شرب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، دنیای دانش، تخصص و اطلاعات هستند.

هاشم امینی در جلسه شورای معاونین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اظهار داشت: شرکت های آب و فاضلاب فارغ از وظیفه ذاتی خود که تامین و توزیع آب شرب و تصفیه فاضلاب است، هربخش از آن دنیایی از دانش است و با توجه به تخصصی بودن آن امکان اداره آن نیز بصورت سطحی وجود ندارد.

وی گفت: از اینرو مدیران شرکت های آب و فاضلاب بایستی بصورت عمقی و برپایه دانش روز امورات مربوطه را به سرانجام برسانند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تجلیل از عملکرد و اقدامات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در تامین آب شرب مشترکین شهری و روستایی و ارائه مطلوب خدمات مطلوب به مردم اظهار کرد: پیش از این ذهنیت خوبی از شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی داشتیم که این ذهنیت امروز تقویت شد و شاهدآن بودیم که مدیران و پرسنل آن در یک فضای ایده آل و با پشت کار جدی در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

وی، این خصوصیت ها را از ویژگی های مهم و بارز یک شرکت پویا عنوان کرد و افزود: با حاکمیت مدیریت مطلوب در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، روند انجام امورات به نحو مطلوب و رضایت بخش در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز در این جلسه با ارائه گزارش از وضعیت تامین و تولید آب شرب و جمع آوری فاضلاب در استان، با اشاره به پروژه های مصوب در سفر رییس جمهور و هیات دولت به آذربایجان غربی اظهار داشت: در این سفر پروژه های مهمی به تصویب رسید که در حال انجام هستند.

محمداشرفی، تکمیل آبرسانی و طرح آب شرب اضطراری شهر ارومیه، تکمیل مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه به همراه اجرای خط انتقال 11 کیلومتری خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه، تکمیل سامانه فاضلاب شهر چایپاره، احداث مخزن ذخیره پیرانشهر و تکمیل پروژه تامین آب شرب شهر بوکان را از جمله مهترین پروژه های مصوب در سفر رییس جمهور به استان اعلام کرد.

جذب سرمایه گذاران برای مشارکت در سرمایه گذاری در پروژه های آب و فاضلاب، انجام فراخوان شناسایی و فروش لجن تصفیه خانه فاضلاب ارومیه، سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان در صنعت آب و فاضلاب و امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها از دیگر موضوعات مطرح توسط  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین معاونین و مدیران ستادی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به ارائه گزارش از حوزه مدیریتی و فعالیت خود پرداختند.   

 

تصاویر