در راستای رسیدگی به مشکلات مردم صورت گرفت؛

برگزاری ملاقات عمومی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات و ارائه خدمات مطلوب به مردم، ملاقات عمومی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات و ارائه خدمات مطلوب به مردم، ملاقات عمومی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
لطیف خوش سیرت در این دیدارها، با استماع مشکلات مطروحه از سوی مردم و مشترکین، دستورات لازم در هر بخش را برای رسیدگی به آنها صادر کرد.

 

تصاویر