بررسي مسائل و مشكلات تامين آب شرب روستاي عسگر آباد خوي

01

با حضور لطیف خوش سیرت رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي ،مديرعامل شركت آب و فاضلاب خوي و بخشدار مركزي خوي مسائل و مشكلات تامين آب شرب روستاي عسگرآباد شهرستان خوي مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب خوي ، خوش سيرت با حضور در روستاي عسگرآباد شهرستان خوي از نزديك در جريان مسائل و مشكلات تامين آب شرب روستاي عسگر آباد قرار گرفت .
در جلسه اي هم كه به همين منظور و با حضور بخشدار مركزي ،مدير عامل شركت آب و فاضلاب خوي و  اعضاي شوراي اسلامي روستاي عسگرآباد با مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي برگزار شد، مسائل مربوط به كمبود آب شرب در اين روستا مطرح و تصميمات لازم براي رفع اين مشكل اتخاذ شد..
اعزام آب ياب براي بازديد ميداني اراضي روستاي عسگر آباد ، در صورت تاييد اقدام به حفر چاه دستي براي حل مشكل قطعي آب اهالي روستاي عسگر آباد و در صورت استحصال آب مورد نياز روستاييان در مرحله بعد سريعا اجراي خط انتقال و نيرورساني از جمله تصميمات اتخاذ شده در اين بازديد بود.

 

تصاویر