پاسخ سرپرست معاونت توسعه و بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در خصوص یک خبر

01

بدنبال درج خبر در خبرگزاری تسنیم با عنوان « بحران کم آبی در پیرانشهر زندگی عادی را مختل کرده است» سرپرست معاونت توسعه و بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی توضیحاتی را ارائه کرد.

متن پاسخ سرپرست معاونت توسعه و بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به این شرح است:
در حال حاضر میزان تولید آب در پیرانشهر 285 لیتر درثانیه است که این میزان آب از هشت حلقه چاه و یک دهنه چشمه تامین می شود که متاسفانه به دلیل کاهش نزولات آسمانی در زمستان سال گذشته، قطعی برق و برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی، چشمه کهنه خانه و تعدادی از چاه ها با کاهش سطح و کاهش دبی مواجه گردیده که این کاهش و از طرفی افزایش میزان مصرف توسط مشترکین، باعث بروز افت فشار و کمبود آب در برخی مناطق شهر طی هفته گذشته گردیده بود.
امور آب و فاضلاب پیرانشهربلافاصله  با دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برای رفع مشکل بوجود آمده وارد عمل شد و دراین راستا عملیات اجرایی برای حفر سریع هفت حلقه چاه انجام و در حال حاضرسه دستگاه حفاری در شهر مستقر گردیده است که با اتمام عملیات حفاری و راه اندازی این چاه ها، کل نیاز آبی شهر تامین خواهد شد.
همچنین یک اکیپ فنی در حال بهسازی دوحلقه چاه خارج شده از مدار هستند که همزمان با چاه های ذکر شده، وارد مدار بهره بردرای خواهند شد.
با اتمام کلیه عملیات فوق طی دوهفته آینده، مشکل آب شرب کلیه مناطق پیرانشهر رفع و آب شرب سالم و بهداشتی پایدار مشترکین تامین خواهد شد.
 

 

تصاویر