تصفیه خانه فاضلاب بوکان در مسیر توسعه

01

مطالعات ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بوکان به مهندسین مشاور واگذار و در مرحله ارسال به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب بوکان، نزدیک به ۲۰ سال از احداث تصفیه خانه بوکان گذشته است و رشد سریع جمعیتی بوکان، موجب افزایش وسعت و گسترش شهرنشینی در اطراف این تصفیه خانه شده است.
سلمان خدایاری در این رابطه اظهار داشت: این اقدام در نتیجه رایزنی‌های انجام شده توسط نماینده و فرماندار شهرستان بوکان و مساعدت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان به منظور ارتقای کیفیت و کمیت تصفیه خانه صورت گرفت که در نتیجه مطالعات ارتقای تصفیه خانه فاضلاب بوکان به مهندسین مشاور فراز آب واگذار و گزارش نتایج حاصله جهت تصویب و اخذ موافقتنامه و اعتبارات مالی در مرحله ارسال به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار گرفته است.
وی، اقدامات انجام شده توسط امور آب و فاضلاب بوکان در این راستا را اجرای برنامه‌های کوتاه مدت از جمله درختکاری محوطه، پوشش تاسیسات ورودی، اصلاح و بازسازی هواده‌های مکانیکی سطحی و طراحی و ساخت واحد دانه گیری اعلام کرد.

 

تصاویر