با حضور مسئولان ارشد حوزه كارگروه بهره‌ برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب کشورانجام شد؛

بررسي مشكلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان سردشت

01

با حضور مسئولان ارشد حوزه كارگروه بهره ‌برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب کشوروشرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، مشكلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان سردشت مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه ای که به همین منظور وبا حضورعلیرضا طباطبايي مدير كل دفتر نظارت بر بهره‌ برداري آب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، مهسا تهراني رئيس كارگروه بهره برداري آب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، یوسف شمچي سرپرست شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي و اقصي نخشي پور فرماندار شهرستان سردشت برگزار شد، مسایل و مشکلات مرتبط با حوزه آب و فاضلاب و تامین آب شرب شهر و روستاهای شهرستان سردشت بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها اتخاذ شد.
 بازدید از مخزن نيمه كاره دوهزار مترمكعبي آب شرب فرهنگيان، طرح تامين آب شرب بزيله وحوضچه تامين آب وانتقال آب به تصفيه خانه از دیگر برنامه های این کارگروه در شهرستان سردشت بود.

 

تصاویر