توسط سرپرست معاونت مالی وپشتیبانی انجام شد؛

تشریح اقدامات صورت گرفته درراستای کاهش هزینه ها در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1

سرپرست معاونت مالی وپشتیبانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، اقدامات مطلوبی در راستای کاهش هزینه ها در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به مرحله اجرا گذاشته شده است.

اکبر ستاری تجهیز کامیون های حمل آب ژاول و گاز کلررا از جمله مهمترین این اقدامات عنوان کرد و اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در این راستا، سالانه بیش از سه میلیارد ریال در هزینه های حمل ونقل صرفه جویی خواهد شد.

وی افزود: همچنین با استفاده از سامانه های الکترونیکی دولت، نسبت به شناسایی تهیه کنندگان و تولیدکنندگان اقلام مورد نیاز شرکت اقدام شده که با افزایش فراخوان های عمومی خرید، رقابت تامین کنندگان برای برنده شدن در فراخوان ها نیز افزایش یافته که این امرنیز کاهش هزینه های خرید را موجب شده است.

ستاری، نظارت دقیق در خریدهای جاری و مصارف عمومی، هماهنگی برای شناسایی تجهیزات موجود در انبارهای استان و استفاده بهینه ازآنها و هماهنگی برای تعمیر الکتروپمپ های معیوب را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای کاهش هزینه ها عنوان کرد.     

تصاویر