سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی:

واگذاری 5 هزار و 938 فقره انشعاب فاضلاب در مساکن مهر ارومیه

1

سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از واگذاری 5 هزار و 938 فقره انشعاب فاضلاب در مساکن مهر ارومیه خبر داد.

یوسف شمچی با بیان اینکه چهارهزارو 762 فقره انشعاب نیز آماده واگذاری است، اظهار داشت: واحد های مسکونی فاقد انشعاب فاضلاب مساکن مهر نیز می توانند موضوع را از شرکت آب وفاضلاب پیگیری  تاپس از طی مراحل مربوطه و با لحاظ اولویت نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای شبکه جمع آوری و متعاقب آن برای نصب انشعابات اقدام گردد.

وی در خصوص برنامه های شرکت آب و فاضلاب برای رفع مشکل فاضلاب مساکن مهر شهر ارومیه گفت: شرکت آب و فاضلاب هر ساله با در نظر داشتن عوامل مختلف از جمله میزان اعتبارمصوب و تخصیصی، زیر ساختهای موجود و درخواستهای مشترکین،  نسبت به الویت بندی و اجرای پروژه های احداث شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب در مناطق مورد درخواست اقدام می نماید.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی تعداد واحدهای مسکونی متصل به شبکه فاضلاب در استان را 567 هزار و 459 واحد عنوان کرد و افزود: از این تعداد، 261هزار و 631 واحد انشعاب در ارومیه واگذار شده است.

وی تعداد انشعابات فاضلاب در روستاهای استان را یک هزار و 340 فقره و روستاهای شهرستان ارومیه را 644 واحد اعلام کرد.

 وی در خصوص برنامه های شرکت آب و فاضلاب برای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در سال جاری اظهار کرد:

  تا پایان سال 1400 طبق برنامه ریزی های انجام شده و مطابق بودجه شرکت، اجرای 6/31 کیلومتر شبکه جمع آوری و 7/5 کیلومتر خط انتقال فاضلاب از مجموع اعتبارات منابع عمومی و داخلی شرکت در سطح استان پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تخصیص اعتبار از محل اعتبارات توازن و احیای دریاچه ارومیه مقادیر فوق افزایش خواهد یافت .

شمچی در پایان، جمعیت تحت پوشش سامانه جمع آوری فاضلاب را 3/67 درصد اعلام کرد و افزود: در صورت تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در پایان سال 1400 حدود 71 درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار خواهند گرفت.

تصاویر