در بازدید فرماندار مهاباد از امور آب و فاضلاب انجام شد؛

بررسی روند تامین آب شرب و ارائه خدمات به مردم

1

در بازدید فرماندار مهاباد از امور آب و فاضلاب این شهرستان، روند تامین آب شرب و ارائه خدمات به مردم مورد بررسی قرار گرفت.

 عارف خدرلو در این بازدید، با حضور در ساختمان اداری، اتاق تله متری، سامانه 122، تصفیه خانه آب BOT و تأسیسات برج آبگیر، از نزدیک در جریان کمیت و کیفیت اجرای امورات قرار گرفت.

وی در پایان با ابراز رضایت از عملکرد امور آب و فاضلاب در ارائه خدمات به مردم در تامین آب شرب سالم وبهداشتی مشترکین از تلاش های صورت گرفته در این راستا قدردانی کرد.  

تصاویر