حضور فرماندار شهرستان خوی در روستاهای بخش مرکزی

1

فرماندار ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب و جمعی از مدیران ادارات خدمت رسان با حضور در روستاهای پارچی ، دیزج جمشید خان ، حیدر آباد و عسگر آباد با مردم این روستاها دیدار و در جریان مسایل و مشکلات این روستاها قرار گرفت.

در ادامه بازدیدهای فرماندار شهرستان خوی از روستاها و احصای مسایل و مشکلات آنان، از روستاهای پارچی ، دیزج جمشید خان ، حیدر آباد و عسگر آباد بازدید بعمل آمد . یکی از مشکلات روستاهای مذکور مشکل آب شرب بود .

یداله سلطانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در این بازدید گفت :الگوی مصرف 16 متر مکعب در ماه است که در روستاهای شهرستان تقریبا سه برابر الگو آب مصرف می کنند .

سلطانی افزود : وجود انشعابات غیر مجاز و خانه باغ ها در این روستاها از دیگر عوامل کمبود آب است .

در ادامه بازدید از حفر چاه مجتمع عسگر آباد بازدید شد .

سلطانی در تشریح این پروژه گفت : یک حلقه چاه با عمق ۸۰ متر که ظرفیت دِبی ۴ لیتر درثانیه را دارا در حال حفاری می باشد.

وی تصریح کرد :این پروژه با اعتبار بالغ بر 25 میلیارد ریال در حال اجراست که مردم این منطقه در تابستان امسال از مزایای آن بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی خاطر نشان کرد : این پروژه در رفع تنش آبی ۵ روستا این منطقه که شامل روستاهای عسگرآباد،حیدرآباد،دیزج جمشیدخان،پارچی و اگری بوجاق می شود تاثیر مستقیم دارد.

کریم علی نژاد فرماندار شهرستان خوی بر تسریع در روند اجرایی و آبرسانی و بهره مندی مردم منطقه از مزایا این پروژه تاکید کرد‌.

در خاتمه مقرر شد با همکاری دهیار و شوراهای اسلامی روستاهای مذکور آب سکونتگاهای غیر رسمی قطع موقت و در شناسایی انشعابات غیر مجاز با شرکت آب و فاضلاب همکاریهای لازم را داشته باشند .

تصاویر