برگزاری آئین گرامیداشت روز خانواده درشرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی 4