در دیدار استاندار آذربایجان غربی با وزیر نیرو صورت گرفت؛

بررسی مسائل حوزه آب و فاضلاب و تامین منابع مالی طرح های نیمه تمام

2

در دیدار استاندار آذربایجان غربی با وزیر نیرو؛ مسائل حوزه آب و فاضلاب و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های نیمه تمام مورد بررسی قرار گرفت.

محمدمهدی شهریاری در این دیدار با اشاره به پیشرفت فیزیکی مناسب طرح های حوزه آب بویژه در بخش ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: تامین و تخصیص اعتبار برای طرح های آب و فاضلاب و تجهیز اراضی پایین دست سد های سیلوه و کرم آباد ضمن ارتقای شاخص های توسعه ای و ایجاد اشتغال،  از سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته نیز صیانت می کند.

وی با تاکید بر ضرورت تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز 400 میلیارد ریالی در سالجاری برای اتمام عملیات باقی مانده مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه گفت: این پروژه در حال حاضر  با پیشرفت فیزیکی 92 درصد از محل ستاد احیای دریاچه ارومیه روند خوبی را طی می کند که متاسفانه  تاکنون تعهدات مالی به درستی محقق نشده و نیاز است تا با تزریق اعتبار لازم، هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

وی، عدم تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه به میزان 200 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی حدود 80 درصد از محل ستاد احیای دریاچه ارومیه را از دیگر مطالبات جدی این حوزه برشمرد.

 استاندار آذربایجان غربی، تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز به میزان 250 میلیارد ریال برای احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر ربط سردشت و یا اجرا توسط شرکت آب نیرو و تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز به میزان 150 میلیارد ریال برای احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر نلاس سردشت و یا اجرا توسط  شرکت آب نیرو را از دیگر مطالبات استانی برشمرد و اظهار کرد: تسریع در روند اجرای برج آبگیر تصفیه خانه آب شهر سردشت توسط شرکت توسعه آب نیرو حسب تعهدات در سالجاری از مواردی است که می تواند زمینه های رضایتمندی عمومی را مهیا سازد.

تصاویر