معارفه رئیس جدید اداره آب و فاضلاب شهر سیمینه

1

طی مراسمی رئیس جدید اداره آب و فاضلاب شهر سیمینه معارفه شد.

در مراسمی که به همین مناسبت و با حضور بخشدار، اعضای شورای اسلامی و شهردار سیمینه ترتیب یافته بود، اسماعیل جعفری بعنوان رئیس جدید اداره اب و فاضلاب شهر سیمینه معارفه و از خدمات منوچهر خشنود در مدت تصدی مسئولیت، قدردانی شد. 

تصاویر