از تامین آب شرب تا مشارکت در مقابله با ویروس کرونا

 از تامین آب شرب تا مشارکت در مقابله با ویروس کرونا

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در کنار عمل به وظیفه ذاتی و قانونی خود در تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها و روستاها، با مشارکت گسترده در عملیات ضدعفونی خیابان ها و معابر، از مردم و در کنار مردم بودن را به منصه ظهور رساند.

در این راستا و با حضور آیدین رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و علیرضا رضوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، عملیات ضدعفونی و گندزدایی خیابان ها و معابر عمومی شهر ارومیه توسط شرکت آب و فاضلاب استان، آغاز شد.
در این طرح، چهار اکیپ متشکل از امکانات خودرویی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، عملیات ضدعفونی و گندزدایی خیابان ها در حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا چهارراه شورا و سرتاسر خیابان سربازان گمنام انجام شد.
عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر و خیابان ها توسط شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در کنار سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط، هر شب و به صورت مدون، تداوم خواهد داشت.

تصاویر