انتصاب سرپرست جدید منطقه یک امور آب و فاضلاب ارومیه

انتصاب سرپرست جدید منطقه یک امور آب و فاضلاب ارومیه

3

با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، سرپرست جدید منطقه یک امور آب و فاضلاب ارومیه منصوب شد.

با حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، سرپرست جدید منطقه یک امور آب و فاضلاب ارومیه منصوب شد.

بر اساس حکم علیرضا رضوی، اصغر میلادفر بعنوان سرپرست جدید منطقه یک امور آب و فاضلاب ارومیه منصوب و از خدمات سید مهدی عصمت ساعتلو در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

 

 

تصاویر