بررسی مسائل و مشکلات پروژه نیمه تمام آبرسانی به روستای مسکین شهرستان ارومیه

بررسی مسائل و مشکلات پروژه نیمه تمام آبرسانی به روستای مسکین شهرستان ارومیه

01

در بازدید لطیف خوش سیرت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، مسائل و مشکلات پروژه نیمه تمام آبرسانی به روستای مسکین شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که نمایندگان سپاه ارومیه و بسیج سازندگی استان نیز حضور داشتند، مقرر گردید براساس تفاهم نامه منعقد شده، آبرسانی به این روستا با مشارکت طرفین در اسرع وقت اتمام و بهره برداری از آن آغاز شود.
در ادامه با توجه به عدم تخصیص کل اعتبارات مصوب، نماینده سپاه ارومیه بر مساعدت و مشارکت در تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز این پروژه تاکید کرد.
همچنین پیرو درخواست اهالی روستای تپوک ارومیه، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به همراه قائم مقام این شرکت از این روستای غیر برخوردار و غیر تحت پوشش بازدید و مقرر شد مطالعات اولیه آبرسانی آن انجام و عملیات اجرایی آن نیز با مشارکت آب و فاضلاب و خیرین آبرسان آغاز شود.

 

تصاویر