بررسی مسائل و روند تامین آب شرب شهرستان پیرانشهر

01

در جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی و فرماندار پیرانشهر، مسائل، مشکلات و روند تامین آب شرب این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد به منظور رفع مشکل آب شرب داخل شهر پیرانشهر، شش حلقه چاه جدید در نیمه دوم سال جاری حفر و وارد مدار بهره برداری قرار گیرند.
با بهره برداری از این چاه ها، 200 لیتر در ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب شهر پیرانشهر افزوده خواهد شد.
حفر دو حلقه چاه در روستای شین آباد با هدف تامین آب شرب منطقه از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود

 

تصاویر