رفع شکستگی خط انتقال آب شرب پیرانشهر

01

مدیر امور آب و فاضلاب پیرانشهر از رفع شکستگی خط انتقال آب شرب این شهر خبر داد.

هوشیار احمدیان با اعلام اینکه شکستگی لوله داخل ایستگاه و ترکیدگی لوله 300 میلی متری در خط انتقال آب سوغانلو حادث شده بود، اظهار داشت: این اتفاق، بروز افت فشار و قطع آب شرب در سطح پیرانشهر را بدنبال داشت.
وی گفت: با تلاش شبانه روزی پرسنل اکیپ رفع اتفاقات، شکستگی خط انتقال آب ترمیم و آب شرب مجددا در شبکه جریان یافت.
وی گفت: در طول مدت عملیات ترمیم، آب شرب مردم از طریق تانکرهای سیار تامین و مشکلی برای شهروندان ایجاد نشد.  

 

تصاویر