فراخوان اولین جشنواره استانی عکس (سازگاری با کم آبی – بی آبی)

01

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در مسیر اهداف فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف آب، سازگاری با کم آبی، مدیریت بحران آب و ارتقای سطح آموزش عمومی سـواد آبی در سطح جامعه، اولین فراخوان جشنواره استانی عکس با محوریت «سازگاری با کم آبی – بی آبی» را برگزار می کند.

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در مسیر اهداف فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف آب، سازگاری با کم آبی، مدیریت بحران آب و ارتقای سطح آموزش عمومی سـواد آبی در سطح جامعه، اولین فراخوان جشنواره استانی عکس با محوریت «سازگاری با کم آبی – بی آبی» را برگزار می کند.
ازعلاقه مندان برای شرکت در این جشنواره دعوت می شود به لینک زیر مراجعه نمایند.


https://www.abfaazgharbi.ir/node/6884

 

تصاویر