بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان شوط

01

با حضور فرماندار، رییس دادگستری و مدیر امو آب و فاضلاب و مسئولین محلی، مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای تازه کند، زنجیره، قره قویون و چشمه سرا مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور فرماندار، رییس دادگستری و مدیر امو آب و فاضلاب و مسئولین محلی، مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای تازه کند، زنجیره، قره قویون و چشمه سرا مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن استماع موارد مطرح از سوی اهالی و ریش سفیدان این روستاها، بر پی گیری و رفع برخی مشکلات در خصوص تامین آب شرب سالم و بهداشتی مردم تاکید شد.
    

 

تصاویر