برگزاری جلسه شورای مدیران صنعت آب و برق آذربایجان غربی

01

جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرات عامل شرکتهای آب منتطقه ای، توزیع نیروی برق، مدیریت تولید امور انتقال برق و آب و فاضلاب در محل اتاق جلسات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برگزار شد مسائل مربوط به بیمه درمان کارکنان و تکمیل بازنشستگان مطرح و پس از بررسی موارد پیشنهادات تصمیمات لازم اتخاذ شد.

تصاویر