در راستای رسیدگی به مشکلات مردم صورت گرفت؛

برگزاری ملاقات عمومی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

بمنظور رسیدگی به مسائل و مشکلات و ارائه خدمات مطلوب به مردم، ملاقات عمومی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برگزار شد.

لطیف خوش سیرت در این دیدارها، با استماع مشکلات مطروحه از سوی مردم و مشترکین، دستورات لازم در هر بخش را برای رسیدگی به آنها صادر کرد.
شایان ذکر است؛ پیش از این ملاقات عمومی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، روزهای پنج شنبه هرهفته برگزار می شد که به لحاظ تعطیلی زوهای پنج شنبه تاپایان مرداد ماه سال جاری از سوی دولت، این برنامه در طول هفته برگزار و مشترکین و آحاد مردم می توانند با هماهنگی قبلی با دفتر مدیرعامل، در این ملاقات حضور داشته باشند.

 

تصاویر