بررسی وضعیت تولید و تامین آب شرب شهر ارومیه

01

در بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از تاسیسات آبرسانی ارومیه، روند تولید و تامین آب شرب مشترکین بررسی شد.

لطیف خوش سیرت در این بازدید ها با حضور در تصفیه خانه آب، آزمایشگاه، مرکز 122 و تله متری و امداد فاضلاب، نحوه عملکرد این واحدها و روند خدمات رسانی به مشترکین را مورد بررسی قرار داد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی همچنین با حضور در جمع کارکنان وصول مطالبات در معاونت خدمات مشترکین و درآمد بر ارائه خدمات مطلوب به مردم و مشترکین تاکید کرد.

تصاویر