انجام عملیات تعمیر در محل وقوع اتفاق در خیابان شهید بروجردی ارومیه

01

اکیپ رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در حال انجام عملیات رفع حادثه در خیابان شهید بروجردی این شهر هستند.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه، بدنبال وقوع اتفاق پیش بینی نشده در ساعت 6 صبح سوم تیر ماه در خیابان شهید بروجردی، اکیپ رفع اتفاقات بلافاصله در محل حاضر و نسبت به رفع مشکل پیش آمده وارد عمل شدند.
این گزارش می افزاید؛ تعمیر خط انتقال آب و رفع اتفاق نیازمند تخلیه خط از آب موجود در آن است که اکیپ رفع اتفاقات نیز با قطع شیرفلکه موجود در این منطقه در حال رفع مشکل پیش آمده بوده که پس از ترمیم و رفع اتفاق، جریان آب شرب مشترکین، مجددا برقرار خواهد شد.

 

تصاویر