حل مشكل افت فشار و قطعي آب مناطق الحاقي جنوب شرقي اروميه

01

مدير امور آب و فاضلاب اروميه از رفع مشكلات افت فشار و قطعي آب شرب مناطق الحاقي جنوب شرقي این شهر خبر داد.

 صابر خسروزاده با بیان اینکه برای رفع مشكلات افت فشار و قطعي آب شرب این مناطق مخزن پنج هزارمتر مکعبی طراحی شده بود، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از شهريور ماه سال 1395 آغاز شده بود که با تلاش پرسنل شركت آب و فاضلاب اتمام و وارد مدار بهره برداري شد.
 وی گفت: آبرساني به مخزن توحيد يك از طريق زون گلشهر و با اجراي خط انتقال و از محل خيابان خدادوست، منشعب از خط انتقال 800 ميلي متري موجود، با طولي بيش از ۴ هزار و ۳۰۰ متر انجام شده است.
وی افزود: خط برگشت این پروژه نيز با طولي بالغ بر يك هزار و ۲۰۰ متر به دو نقطه شبكه آبرساني واقع در خيابان انعام در 6 ارديبهشت ماه و آخر خيابان ميرداماد در 12 ارديبهشت ماه سال‌جاري اتصال و تكميل شده است.  
 خسروزاده با بیان اینکه در راستاي نيرو رساني و تجهيز و راه اندازي مخزن نيز نسبت به خريد انشعاب برق اقدام شده است، اظهار کرد: با بهره برداري از مخزن توحيد يك و رفع كامل مشكلات افت فشار و قطعي آب مناطق تحت پوشش، ساماندهي ساير انشعابات در برنامه كاري قرار خواهد گرفت.
 وی در خصوص اصلاح شبكه توزيع آب در مناطق الحاقي جنوب شرقي اروميه نيز گفت: امور آب و فاضلاب ارومیه از طريق پيمايش خانه به خانه و فشار سنجي و اصلاح بيش از سه هزار و ۷۰۰ متر شبكه آب آن منطقه در زمين‌هاي الماسي، زمين‌هاي پشت همياري، بيگ بابا، 12متري هفتم و پنجم، ارتفاعات ميرداماد، توحيد و اصلاح موردي انشعابات به تعداد بيش از 850 فقره اقدام كرده است.

 

تصاویر