بازدید سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی از امور آب و فاضلاب شهرستان های سلماس و خوی

77

در راستای رسیدگی به امورات مربوط به حفظ و نگهداری از اموال و دارایی های شرکت و ارائه خدمات مطلوب به مردم، سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت از امورهای آب و فاضلاب شهرستان های سلماس و خوی بازدید کرد.

اکبر ستاری در این بازدید که مدیر پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز وی را همراهی می کرد، ضمن بازدید از بخش های مختلف اداری، نحوه رسیدگی به امورات مردم و ارائه خدمات به مشترکین را مورد بررسی قرار داد.وی با مطلوب ارزیابی کردن روند امور در این ادارات و پرسنل، ضمن استماع مسائل و مشکلات مطرح شده، راهکارهای لازم برای رفع انها ارائه کرد.
در ادامه این بازید ها و با هدف تسهیل در انجام فرایند دینی کارکنان، نمازخانه در ساختمان بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خوی تجهیز و راه اندازی شد.

 

تصاویر