بازدید مدیرکل دفتر نظارت بربهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاسیسات تامین آب شرب پیرانشهر

01

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاسیسات تامین آب شرب پیرانشهر بازدید کرد.

 علیرضا طباطبایی در بازدید از چاه های تامین آب و تاسیسات مخزن آب بین راهی سوغانلو با بررسی روند تامین آب شرب شهر پیرانشهر بر اتمام مطالعات مخزن ذخیره آب و آغاز عملیات اجرایی آن تاکید کرد.
همچنین درجلسه مدیرکل دفتر نظارت بربهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با فرماندار پیرانشهر مسایل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
 کمبود فشار آب در برخی مناطق شهر، مشکلات آب و فاضلاب شین آباد و چاه های آن، ساماندهی چاه های تامین آب سوغانلو، لزوم رفع مشکلات زیرساخت های شبکه آب و فاضلاب و بازسازی آنها، تسریع در واگذاری و نصب انشعابات، اجرای طرح های آبرسانی و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها و تخصیص اعتبارات لازم برای آبرسانی به سکونت گاه های غیررسمی از جمله موارد مطرح در این جلسه بود.

 

تصاویر