آبرسانی به دو روستا در بخش خلیفان شهرستان مهاباد

01

آبرسانی به روستاهای«کل تپه» و «زنده قول» در بخش خلیفان شهرستان مهاباد به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان مهاباد، با اتمام آبرسانی به این دو روستا، 309 نفر از جمعیت روستایی ساکن در آنها با 100 اشتراک از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
در اجرای عملیات اجرایی آبرسانی به این روستاها، 3.7 کیلومتر خط انتقال آب انجام و با اتمام آن، تحت پوشش خدمات مستقیم شرکت آب و فاضلاب قرار گرفتند

 

تصاویر