در سال گذشته انجام شد؛

واگذاری 12 هزار و 580 فقره انشعاب فاضلاب در آذربایجان غربی

01

سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از واگذاری 12 هزار و 580 فقره فاضلاب در سال گذشته در استان خبر داد.

یوسف شمچی افزود: از تعداد انشعابات واگذار شده به مشترکین، هشت هزار و 722 فقره نیز نصب شده است.

وی، لوله گذاری بیش از 45 کیلومتر شبکه فاضلاب، اصلاح دو هزارو 819 مترشبکه فاضلاب، جمع آوری 106هزارو 478 متر مکعب فاضلاب و تصفیه 92هزار و 315 متر مکعب ازآن و احداث و بازسازی 581 فقره دریچه فاضلاب را از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته در استان آذربایجان غربی اعلام کرد.

تصاویر