اتمام عملیات تکمیل و رفع نواقص مخزن آب 5هزار مترمکعبی توحید ارومیه

01

مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه از اتمام عملیات تکمیل و رفع نواقصات مخزن آب پنج هزار متر مکعبی توحید این شهر خبر دارد.

صابر خسروزاده با بیان اینکه با تلاس های صورت گرفته، نواقصات این مخزن تکمیل شده است، اظهار داشت: با تکمیل و رفع نواقص، این مخزن وارد مدار بهره برداری شده است.
وی گفت: برای برخورداری از آب ذخیره شده این مخزن، در دونقطه نیاز به وصل به شبکه آبرسانی بود که در یک نقطه عملیات اتصال انجام و عملیات وصل به شبکه در نقطه دوم نیز تا چند روز آینده به اتمام می رسد.
وی افزود: با وارد مدار شدن کامل این مخزن و وصل به شبکه، مشکل افت فشار و قطعی آب شرب درمواقع پیک مصرف و فصل تابستان در مناطقی از خیابان انعام بطور کامل رفع خواهد شد.
مدیرامورآب و فاضلاب ارومیه با اعلام اینکه برخی واحدهای مسکونی منطقه بالاتر از مخزن ذخیره آب احداث شده وتامین آب را با مشکل مواجه می کند، اظهار کرد: با احداث مخزن ذخیره توحید2 مشکل کل منطقه رفع خواهد شد.
خسروزاده ساماندهی انشعابات غیرمجاز این منطقه را ازاولویت های امور آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: تاکنون تعدادی از انشعابات ساماندهی شده اند که با وارد مدار بهره برداری شدن مخزن توحید یک، برنامه ساماندهی سایر انشعابات نیز انجام خواهد شد.
وی در خصوص واگذاری انشعاب فاضلاب در این منطفه نیز اظهار داشت: اولویت نخست آب و فاضلاب، واگذاری انشعاب آب است و با توجه به اینکه واگذاری انشعاب فاضلاب منوط به داشتن انشعاب است، در مرحله بعدی با اجرای شبکه فاضلاب، نسبت به واگذاری انشعاب فاضلاب نیز اقدام خواهد شد.

 

تصاویر