برگزاری مانورسراسری آمادگی سیستم های تامین برق اظطراری در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

همزمان با سراسر کشور و با حضور ویدئوکنفرانسی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیرکل مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو، مانور سراسری آمادگی سیستم های تامین برق اظطراری در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز برگزارشد.

این مانور با هدف آمادگی در مواقع قطع برق و بکارگیری سیستم های برق اضطراری برای پیشگیری از بروز وقفه در تامین آب شرب مشترکین انجام شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مراسم آغازین این مانور با اشاره با وضعیت جوی حاکم بر کشور و کاهش میزان بارندگی ها در سال جاری اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی و پپیش بینی های کاهش بارندگی، با تنش آبی در کشور مواجه خواهیم شد که برای عبور از این وضعیت، همکاری مردم در صرفه جویی در مصرف آب حائز اهمیت است.

حمیدرضا جانباز افزود: پیش بینی می شود این پدیده، کمبود برق در کشور را نیز بدنبال داشته باشد که می طلبد با آمادگی کامل و بکارگیری سامانه های برق اضطراری در مواقع قطع برق، در تامین آب شرب مردم با مشکل مواجه نشویم.

تصاویر