با حضور نماينده مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

بررسی روند تامین و آبرسانی به روستاهای شهرستان بوکان

01

با حضور نماينده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، روند تامین آب شرب روستاهای این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدیدها، انور حبیب زاده با حضور در روستاهای يکشه‌وه، درزيولی، تیکان تپه، باغچه، ساری قاميش، اينگی‌کند، احمدآباد، قوره‌براز و برده زرد، از نزدیک نحوه تولید و تامین آب شرب مورد نیاز ساکنین در این روستاها را مورد بررسی قرار داد.
وی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب در خدمات رسانی و تامین آب شرب مردم در روستاها، برپيگيری پروژه مجتمع 165 روستايی، خط دوم انتقال آب بوکان و تامین مطالبات مردم اين روستاها تاکید کرد.  
شایان ذکر است؛ تعداد 134 روستا از 177روستای شهرستان بوکان تحت پوشش مستقیم خدمات امور آب و فاضلاب این شهرستان قرار دارند.

 

تصاویر