با حکم علیرضا رضوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اکبر ستاری به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شد.

انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی؛

با حکم علیرضا رضوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اکبر ستاری به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شد.

01

طی حکمی از سوی علیرضا رضوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اکبر ستاری به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شد.

طی مراسم تودیع و معارفه ای که در سالن ویدئو کنفرانس شرکت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، اکبر ستاری با حکم علیرضا رضوی به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شد.
در این حکم آمده است با عنایت به تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ جنابعالی  به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی منصوب میگردید تا زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید، امید است با استفاده از تجربیات ارزشمند گذشته و بکارگیری و استفاده از توان پرسنل در اعتلای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحقق اهداف عالیه شرکت و سیاست های یکپارچه سازی موفق و موید باشید.
در این مراسم از زحمات علیرضا رحیمیان آذر سرپرست قبلی معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تقدیر به عمل آمد.
همچنین در ادامه این مراسم با حکم علیرضا رضوی سیروس جهانی مقدم به عنوان سرپرست امور مالی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی معارفه گردید.

 

تصاویر