انتصاب سرپرست جدید ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی

انتصاب سرپرست جدید ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی

01

با حکم معاون وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، سرپرست جدید ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب استان منصوب شد.

بر اساس حکم صادره از سوی داود غفاری، علیشاه جلیل زاده ذیحساب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حفظ سمت به عنوان سرپرست ذیحسابی طرح های عمرانی و هزینه ای شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب شد.
خاطر نشان می سازد؛ پیش از این داود بازارباشی مسئولیت ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی را عهدار بود که به افتخار بازنشسگی نائل شده است.

 

تصاویر