قطعی و نوسان جریان برق عامل اصلی قطع آب در روستای راژان / با اقدامات انجام شده آب شرب درخط انتقال حریان یافته است

01

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه خرابی الکترو موتور شناور ایستگاه بین راهی «دوکانا» و «دزگیر» در اثر نوسان جریان برق را عامل اصلی قطع آب در روستای راژان عنوان کرد.

صابر خسروزاده اظهار داشت: در23 اسفند ماه جاری، الکترو موتور شناور ایستگاه بین راهی دوکانا به دلیل نوسانات برق دچار خرابی و سوختگي گردید كه همکاران و پيمانكاران امور آب وفاضلاب ارومیه در اسرع وقت الکتروموتور شناور ۷۳ کیلو واتی اين ايستگاه را تهیه و طی عملیات بی وقفه در ساعت ۵ بامداد مورخه ٢٤ اسفند ماه وارد مدار بهره برداري نمودند.
وی افزود: متاسفانه یک روز پس از این حادثه در ٢٤ اسفند ماه الکترو موتور ایستگاه پمپاژ دزگیر به سمت راژان نیز دچار سوختگی و خرابي گرديد كه بلافاصله الکترو موتور شناور براي اين ايستگاه تهیه و در ساعت ۱۸ همان روز، عملیات تعویض به اتمام رسیده و آب به سوي مخزن اصلي اين روستا پمپاژ گرديد.
میر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه با بیان اینکه به دلیل سری و متوالي بودن ايستگاه هاي پمپاژ تامين آب روستاي راژان، در صورت هرگونه قطعي برق و يا خرابي احتمالي در يكي از ايستگاه ها به دليل قرار داشتن اين روستا در انتهاي خط ، تامين آب اين روستا دچار مشكل مي گردد، اظهار کرد: در راستاي حل اين مشكل و تامين آب پايدار در اين روستا، شركت آب و فاضلاب اقدام به حفر يك حلقه چاه در سال ٩٩ نموده كه در صورت تامين و تخصيص اعتبارات لازم با تجهيز و وارد مدار كردن اين چاه، مشكل تامين آب در اين روستا بطور کامل مرتفع خواهد شد

 

تصاویر