رفع كمبود آب روستاي «مخورد كرد» شهرستان چالدران

01

با اقدامات انجام شده توسط امورآب و فاضلاب چالدران، مشکل كمبود آب روستاي «مخورد كرد» این شهرستان رفع شد.

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب چالدران با توجه به افزايش ساخت و ساز در روستاي مخور كرد و لزوم افزايش تامين آب شرب اهالي روستا، با حضور مديرامور و كارشناس مسئول بهره برداري و توسعه آب و بازديد از يك دهنه  چشمه در بالادست این روستا، مقرر شد ضمن بررسي هاي فني انتقال آب این چشمه به خط انتقال آب و همچنين نمونه برداري جهت انجام آزمايشات مربوطه، اقدامات لازم برای انتقال آب چشمه به مخزن ذخيره آب برای رفع مشکل کمبود آب مشترکین  به مرحله اجرا گذاشته شود.

تصاویر