رفع مشکل افت فشار آب روستای «سعیدآباد» شهرستان شاهین دژ

01

مدیر امور آب و فاضلاب شاهین دژ از رفع مشکل افت فشار آب شرب در روستای «سعیدآباد» این شهرستان خبر داد.

مدیر امور آب و فاضلاب شاهین دژ از رفع مشکل افت فشار آب شرب در روستای «سعیدآباد» این شهرستان خبر داد.
 محمدرضا صادق پور اظهار داشت: بدنبال اعلام افت فشار و كمبود آب شرب در برخی از مناطق این روستا، پرسنل واحد شبكه و همچنين پيمانكار توسعه و نگهداري امور، با تلاش و بررسي هاي كارشناسي به عمل آمده، گرفتگی شبکه توزیع آب در قسمت هایی از شبکه را شناسایی و نسبت به پاکسازی و اصلاح آن اقدام نمودند.
وی افزود: در حال حاضر مشكل افت فشار آب  در این روستا كه داراي 3.5 كليومتر طول شبكه و 355 نفر جمعيت است، بطور كامل برطرف شده است.

 

تصاویر