بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از روند اجرایی مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

01

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در بازدید از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داد.

علیرضا رضوی در این بازدید، ضمن بررسی روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی این طرح بر اتمام و آماده بهره‌برداری شدن آن در موعد مقرر تاکید کرد. 

تصفیه خانه فاضلاب ارومیه برای افق 1420 و تحت پوشش قرار دادن یک میلیون نفر جمعیت طراحی شده است.

مدول اول و دوم این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه 80 هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز در حال حاضر در مدار بهره برداری قرار داشته و مدول سوم آن نیز با ظرفیت تصفیه 60 هزار متر مکعب در شبانه روز در دست اجرا است.

فاز اول مدول سوم این تصفیه خانه تا هفته چهارم اسفند ماه سال جاری اتمام و بهره بردرای از آن آغاز می شود.

فاز دوم این پروژه نیز تا خرداد ماه سال آینده وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

با بهره بردرای کامل از این پروژه، ظرفیت تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب ارومیه به 140 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش خواهد یافت.

این طرح علاوه بر مزایای زیست محیطی و ارتقای بهداشت عمومی، نقش مهمی در احیای دریاچه ارومیه نیز خواهد داشت.

انتقال سالانه 51.1 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده این تصفیه خانه به پیکره دریاچه ارومیه از طریق 11 کیلومتر خط انتقال پساب، از جمله هدف گذاری های اجرای این طرح است. 

تصاویر